CHRISTENSEN, N. Naturens uorden – om ”Den sorte bog” og ”Snabels herbarium”. Bogvennen, v. 1, 1 jan. 2008.