ANDERSEN, J. En elefant kommer til Danmark. Bogvennen, v. 1, 1 jan. 2008.