KARREBÆK, D. Max og Møv. Bogvennen, v. 1, 1 jan. 2008.