HOLE, S. Mitt andre liv – notater fra arbeidet med bildeboken ”Garmanns sommer”. Bogvennen, v. 1, 1 jan. 2008.