DRUKER, E. Från framtidsvisioner till snurrealistiska gallopader – den moderna bilderboken i Norden. Bogvennen, v. 1, 1 jan. 2008.