(1)
Druker, E. Från Framtidsvisioner till Snurrealistiska Gallopader – Den Moderna Bilderboken I Norden. bv 2008, 1.