[1]
Christensen, N. 2008. Naturens uorden – om ”Den sorte bog” og ”Snabels herbarium”. Bogvennen. 1, (jan. 2008).