[1]
Druker, E. 2008. Från framtidsvisioner till snurrealistiska gallopader – den moderna bilderboken i Norden. Bogvennen. 1, (jan. 2008).