Från framtidsvisioner till snurrealistiska gallopader – den moderna bilderboken i Norden

  • Elina Druker
Publiceret
2008-01-01
Citation/Eksport
Druker, E. (2008). Från framtidsvisioner till snurrealistiska gallopader – den moderna bilderboken i Norden. Bogvennen, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/bogvennen/article/view/72731
Sektion
Artikler