Hvad er de værd? Billedbøger som samleobjekt af CHRISTIAN KAABER I sit erindringsessay „Voreførste Bøger"fra 1920 opstillerJohannes V. Jen­sen treudviklingstrin i omgangen med bøger:„Man begynder med at tage til dem af ren Nysgerrighed, for de Tings Skyld man skaffer sig Indblik i gennem dem,Oplysning, ellerblot Underholdning". På trin to „gaar Lite­raturen opfor en, man nøjesikke med at seigennem Glaret til den Udsigt det aabner, man faar Blik for Glaret selv, den Maade hvorpaa det er gjort. Kunsten". Tredje trin er ifølge Jensen „Lidenskab for Bøger for Bøgernes egen Skyld, smukke Bøger, sjældne Bøger, Originaludgaver, gode bind; der eringen Tingi Vejenfor at begge de tidligere Udviklingstrinkan være gaaet forud og holdtsig friske ved Siden af,heldigvis". Lidenskab og hang til det smukke og det sjældne er absolut ikke ukendte træk hos folk, der samler på bøger, absolut heller ikke når samlerområ­det er billedbøger for børn. I sin fornemmelse af sammenhæng mellem barndommens første bøger og voksenlivets interesser nævner Johannes V. Jensensin egenførste bog:„Det var en udgaveaf Den bestøvlede Kat som jeg fik i Julegave endnu inden jeg havde lært Bogstaver. Jeg husker dens Lugt endnu, sælsom, frisktrykt som den var, ja, og dens Smag, de kride­rede Blade hængte ved Tungen og smagte som nybyggede Huse".Jensen beskriver sin intense oplevelse af bogens billeder, men bogen som sådan var prisgivet:„(Den) varopslidt inden jeg lærteat læse". Den vordendenobelpristagers handfasteforbrug afsin første billedbog tegner alle billedbøgers potentielle lod: Den primære målgruppe, børn i førskolealderen, er fatal for bogens videre færd. De fleste billedbøger er blevet og bliverlæst i laser. For samlere af billedbøger for børn ligger den BOGVENNEN I 253 helt store udfordring i at finde de mest velbevaredeeksemplarer. Sjælden­hed og efterspørgsel determinerer som regel prisen. I det følgende afspej­ler de angivne priser niveauet anno 2009 blandt seriøse danskeantikvarer og auktionshusenesseneste hammerslag pa dettefelt. Billeder henvendt til børn rækker tilbage til renæssancen. Billedbøger for børn er dog jævnaldrende med de reproteknikker,der lanceredesi før­ste halvdel afdet 19. århundrede:Xylografiet (træsnittet)og litografiet, der i løbet af relativt fa årtier banede vej for de første bøger med farveillustra­tioner. Pa det danske bogmarked dukker de første egentligt masseprodu­cerede illustrerede bøger for børn opfra omkring1840. Tre billedbøger fra den første periode har opnået atblive klassikeremed et liv, der for den enes vedkommende rækker helt op til i dag: Kaalunds Fabler for Bom, Den store Bastian og Peters Jul. Som så meget andet i dansk kultur trækker alle tre pa oprindelige tyske traditioner. Guldalder i børnehøjde I 1845 udkom den første helt selvstændigt producerede danske bog med versificerede fabler for børn. Danske oversættelser af tyske versbøger ­blandt andet af Christian Winther -var kommet i handelen i 1830'rne, men med H.V. Kaalunds vers til Johan Thomas Lundbyes litograferede genrebilleder nåede den danskeguldalder ned i børnehøjde. Salget af før­steoplagets 1500 eksemplarer gik imidlertid så trægt, at forlæggerenførst forsynede bogen med et guldtrykt glanspapiromslag,og da det ikke hjalp. Førsteudgaven afH.V. Kaalunds .fablerfor Bom" (1845)udkom først med sort-hvide illustrationer. For at satte skubi salget blev et restoplag håndkoloreret. 2i. £' p • r P > • n « > n. 11. JPcu >r«rtl* yln>. QJn Srnnvun^c, ru n#t|m l*rn j| øl«** te" n«1" aa' ftuiM urt fra Toflrt. tm lill* Stalfl «rt tint o* lan^« fkm, tfn MøVifl «tlNinp fiiwi taat, fl( Ulf 1*B rxNr IM M* fl« ©<119; Hf .Viaom# ^it par ten r. Sua aabHfb te 4U« Smaamtent \MM Xrn trvfllrf* ifff fin IfUr W