Man skal tage hømenes liv alvorligt -Ih Spang Olsen om et langt liv som hilledmager, om direkte kopi -og om Halfdan af CHRISTIAN KAABER Året er1969. Familien har ligefået fjernsyn, og jegsidder istuens tusmør­ke foran den sort-hvide skærm -ser og lytter. På skærmen folder en lille sort prik sig ud til en tegning, som hele tiden udvikler sig. Billede efter billede tagerform, mensen mandsstemmeforklarer, hvad der sker: „... og så begynder far at klæde sig om lige på stedet, ligefor øjneneaf mig. Først får han skæg. Lige så meget skæg som han ellers er flere dage om at få i sommerferien..." Og stemmen og stregen fortsætter, mens en almindelig, kedelig mand forvandles tilen sørøver. Mandens lige så almindeligefami­lie tagersamme tur og rykker ind ien drabeligeventyrverden -og hjem til parcelhusvirkeligheden igen, nu beriget med en nabofamilie. Jeg sluger historien, tryllebundet af den mærkelige streg ogden rarestemme. Siden genkender jegbåde streg og historiepå forsiden af en bog. Nukommer der navn på; Ib Spang Olsen. Det bliver til mange andre eftermiddage foran fjernsynet ogsiden tilrigtig mangebøger. Den lave vintersol skinner klart ind i den lune, lyse havestue ude fra en stor have, der breder sig bag Ib SpangOlsens arbejdshus. Året er 2009, og skønt billedfortælleren lige som jeg er blevet 40 år ældre, siden voresveje krydsedes første gang, er stemmen den samme (det vil Ib nu ikke heltvære ved oglaver enmunter gammelmandsfistel tilmin båndoptager). Gennem årene er Ib Spang Olsen blevet synonym med billeder til folkeviser, Ebbe Kløvedals fortællinger om Danmarks historie og ikke mindst eventyr af H.C. Andersen.For mig udspringer det hele dogi enbilledverden for børn BOGVENNEN | 133 -et nysgerrigt lokomotiv, en kiosk på et torv, Odin ogThor og så alle bø­gerne, hvor der ogsåstår Halfdan Rasmussen på titelbladet. TV har ikke opdaget, at deter et billedmedie Historien om den helt normale families forvandling til pirater og tilbage igen udkom som billedbog i 1969, og i 1993 skabte Ib Spang Olsens søn Lasse enspillefilm over Hvordan vifik vores naboer. „Mulighederne med tv­mediet interesserede mig meget dengang, og til min forbavselse har der været flere, der hæftede sig ved de udsendelser B SPANG O L S I. N -der har nok ligget noget iden der samlede op­ Hvordan vi fik levelse afbilleder og stemme, altså fortælling, vores naboer forbundet med fjernsynet, som har haft den indgang i barnesindet, der gør, at oplevelsen sidder der endnu. Det var en måde at udnytte tv-mediet på og bruge til at lave situationen, hvor foreksempel en bedstefar sidder og tegner for barnet. Det mærkelige er, at jeg er den ene­ ste, der har lavet det. Det var dengang, Børne­ og Ungdomsafdelingen var af høj kvalitet og havde interessefor barnet -uden alt for mange generende biomstændigheder". Desværre er næsten hele materialet borte i dag. „De lavededen enormedumhed atslette samtlige bånd,fordi deville bruge dem til noget andet -men uden at spørge mig, om jeg ville købe dem", siger IbSpang Olsen med beklagelse i stemmen.„Jeg ville have givet hvad som helstfor de band". Heldigvis eksisterer dog en enkelt af de i alt14 historier -den kanopleves pådvd'en IbSpang Olsen:Det var dengang. „På en made viste de, at man kan gøre andet medfjernsyn end mulighedernemed fotos og computer.Som tegner kanjeg ikke undgå en gang imellem at sige, at fjernsynet endnu ikke har opdaget,at det er et billedmedie". „Mange af mine bøger er begyndt pa glasset -på skærmen", fortæller Ib Spang Olsen, der også en overgang lavede en slagsskoleradio-udsen­delser til tv. „Jeg forklarede, hvordan ting hang sammen -for eksempel om, hvordan mangennem tidenhar lavet bolde.Til netop den udsendelse endte vi med at have otte minutter for meget, og så digtede jeg en vise om bolden, der hopper uroligt omkring. Visen gik på ,En sømandsbrud har bølgen kær', som jeg mente alle kendte". Det var langtfra tilfældet, men Min bold dukkede op i bogform i 1983 og er genudgivet så sent som i 2008. 134 | BOGVENNEN Halfdans tvilling Arbejdet med tv-mediet hænger for Ib Spang Olsen sammen med selve begrebet illustration. „Per Højholt sagde engang, at illustratorer ikke er kunstnere, fordi de arbejder med et stof, de ikke selv har kreeret. Det er ikke rigtigt. Illustratoren tager en fortælling og tilføjer en billedside. Mange af de gode illustrationergennem historiener isig selv fortællinger -teksten er udgangspunktet, men illustratoren kan få en ligeså primær rolle ihelheden". Som eksempel på ligevægten mellem tekst og billedside nævner Ib Spang Olsensit nærmest legendariske samarbejde med Halfdan Rasmus­sen, der begyndte i1948 ogvarede tildigterens død i2002 -den sidste bil­ledbog, Mariehønen Evigglad, udkom i 1996, efter at Halfdan i øvrigt havde været tavssom lyriker i en årrække. Højdepunkteti den fælles produktion er Halfdans ABC fra 1967, derstadig udsendesi oplag efter oplag. „Man kan sige, at jeg har illustreret Halfdan", siger Ib Spang Olsen, „men man kan også godt sige, etjeg er Halfdans tvilling. Haner kommetførst medat be­handle sproget og levere fortællestoffet;jeg har fået lov at gå ved siden af ham og lave min egen udgave, som består af så og så meget Halfdanog så og så meget Olsen. Han har måttet acceptere, at jeg har lagt noget til". Da et nyere oplag af Halfdans ABC efter Ib Spang Olsen opfattelse var ble­vet blegt atse til i farveholdningen, bad hanom, at derblev anvendt nyko­pieret trykmateriale. Det lod sig ikkegøre: Negativmaterialetvar forsvun­det. Derfor blev samtlige tegninger reproduceret igen,og idenne omgang handskrev Ib Spang Olsen også versteksterne, som optræder i forskellige farver. Ord og billeder fremtrædersåledes som enenhed. Betegnende nok debuterede IbSpang Olsen somillustrator af børnebil­ „Halfdans ABC" (1967) Sol gi'r vamic. Sol gi'r sved. Sol gi'r næsen fregner. Sol står op og sol går ned osse når det regner. 136 I BOGVENNEN ledbøger i en lille historie af Halfdan Rasmussen, Fem smaa Troldebørn fra 1948. Samarbejdet var begyndt nogle år tidligere: „Jeg illustrerede nogle af hans meget mørke digte især til Social-Demokratens tillæg Hjemmets Søndag", fortæller IbSpang Olsen, der dog isamme blad leveredebilleder til nogleaf digterensmere muntre tekster. Den fordringsløse lille farvebilledbog om de helt igennem uregerlige troldebørn blev til på initiativaf den fremragende bogtilrettelægger Viggo Naae, derledede det FDB-ejede Det Danske Forlag. „Den bog er lavet utro­ligt billigt",fortæller IbSpang Olsen. „Det var joKooperationens forlag, så det skulle jo være tilat betalealt sammen: Ikke noget med titelblad og den slags. Jeg lavede bogen fra søndag til mandag og afleverede den. Det har jeg senere fortrudt, for jeg skulle have gjort mere ud af den. Men den var sjov at lave, og det kom da til atligne troldebørn. Inspirationen var meget stærk:Jeg holdt meget afde der vers ogdet kontroversielleaf dem.Jeg kan stadig høreHalfdan læse demop:,-Deholdt af ungerne'". Halfdans ABC"(2002) Sol qi'T varm® . Sol qi'r sved . So) cfi'r naejen Frt-gnur. .•> -V- Klassiker i stadig udvikling:Iforbindelse med et de talrigeoplag af „HalfdansABC" gen­nemarbejdedeIhSpang Olsen illustrationerne og indføjede versene i sin karakteristiske kalligraji. Som det ses, har illustratorenfikset lidt påmotiverne hist og her -pigernes ba­demode varendnu ved årtusindskiftetfriere end i 1967. S To tidsaldres trolde­ børn: Degrundlæg­ gende elementerfra førsteudgaven (1948) gdrigen i udgavenfra 1979.IbSpang Olsen er dog tydeligvis blevet klogere påtroldes ud­ seendegennem arene, og reproteknikken er radikalt anderledes. I i MB Sasia«' Jern troldebørn 138 I BOGVENNEN Så gik de gennrm skoven, og der mødte de en mand. Ham åd de op med hud og hår og skylled' ned med vand. Rent køligt kildevand. 1979-troldene er lavet i di­rekte kopi:Blyantstegningen er gengivet,som originalen ser ud. BOGVENNEN | 139 Undff ftrphv* dtt utr lonmetiif.ui* k**.0 i* lidlixl op oni ntoq;rnni og ikkf kan linde ud al al kkrdr mr pi i i i ti i111 i il til IbSpang Olsen og ... „Somvoksen-illustrator føler jeg,at jeger en af de sidste. Voksenbøger af i dag har ikke illustrationer, mengrafiske kommen­tarer -tag bare den nyeste udgave af Odysseen,hvor manfor eksempel ikke ser et eneste billede af et skib!Det er resultatet af en lang udvikling, der for mig atse handlerom, at man har drevetfortællingen udafbilledet". Til gengæld betragter han med glæde den grøde, der i disse år florerer BOGVENNEN | U7 Billedbogen somorigi­nalgrafik: ,J(attehuset" fra1968 erskabt i direkte kopi. „Huset var virkeligt nok"for­tæller IbSpang Olsen. „Det låi Gentofte,og jeg kendte børn, som kom derog besøgte den gamle mand,der boede derinde. En dag var det borte -derblev plads til seks biler!" omkring den illustrerede børnebog: „Børn er ikke deltagere i kunsthisto­rien. De forlanger noget af historien, også den der kommer i billederne: Elementære billedudtryk, ved hjælp af figurer-mennesker eller ting,som sætter udtryk pa det sproglige, der er indeholdt i fortællingen". Ser han sig selv som en del af en kæde? „Ja og nej. Der er en håndfuld yngre illu­stratorer,som jeg sætter stor prispå. I voredage topper børnebogsillustra­tionen, dels fordider erden store interessefor den, men også fordi,det er blevet billigt at lave de bøger, ogfolk har råd til dem". Ib Spang Olsens egne billedbøger lever tilsyneladende i bedste velgå­ende;sa sentsom i 2009 harGyldendal udsendt nye udgaver af en række af dem. „Forleden fik jeg et brev fra en dame, der skrev, at det er dejligt, når nogen virkelig tager børns liv alvorligt. Det brev blev jeg meget glad for. Men det behøver du nu ikke skrive". christian kaaber(årgang 1960)er ledende medarbejderhos Vangsgaards og formand for Komiteen for Årets Bedste Bogarbejde. I 2005 samarbejdede han med Ib Spang Olsen om udgivelsen af H.C. Andersens „Billedbog uden Billeder". Litteratur GunnarJakobsen:Ib Spang Olsen ogbogen 1944-2006-en bibliografi. Høst& Søn,2006. FlemmingJohansen & BenedicteBojesen (red.):IbSpang Olsen. Sophienholm2001. Ib SpangOlsen: Fra DirekteKopi til Heliografik. Foreningfor Boghaandværk1979. Ib Spang Olsen: Midt i medierne.Erindringer 1962-1975.Lindhardt ogRinghof 2005. 2008 harGyldendal udgivet: Kattehuset, Mosekonensbryg.Gamlefru Glad,Drengen i manensamt Ib Spang Olsens bedste. 2009:Hvordan vifik vores naboer. Røgen,Mariehønen, Det lille lokomotiv samt Flere afIb Spang Olsensbedste. 2010 erplanlagt følgende udgivelser:Blæsten, MinBold,Voksenfæl­den. Regnen samt EndnuJlere afIb Spang Olsens bedste.