Alvorlige billedbøger med varme og sødme sælger i udlandet af PIA JØNSSON Der er storinteresse for danske bømehilledhøger i udlandet,også i lande et godt stykke udenfor vores egen kulturkreds.12008 underskrevGyldendal omkring 110 kontrakter med udenlandskeforlag.46 titlerblev solgt til Indienog 27 til Kina. Danske børnebilledbøger er ensolid eksportvare. Faktisksælger oversæt­telserne af de danske titler ofte i langt større oplag i udlandet end her­hjemme. Det er måske ikke så overraskende, når det europæiske marked, som danske forlag har tradition for at sælge til, suppleres af lande som Kina, Korea og Indien. Det er typisk lande, der ikke tidligere har haft et stærkt marked for børnelitteratur, og de går efter børnebilledbøger med nogle særlige karakteristika,som de danske og nordiske udgivelser gerne rummer, ifølge ForeignRights Manager iGyldendals børne-og ungdoms­redaktion, Louise Langhoff Koch: „De bøger, der især sælger godt, behandler ofte et forholdsvis alvorligt emne med varme, humor og sødme. Noget, der skal bearbejdes. Et godt eksempel er Kim Fups Aakesons historie Sd blev farfar et spøgelse, som jeg havde med til Bologna tilbage i 2004. Det er en meningsfuld historie om død, tab, sorg og venskab. Den har siden solgt helt ekstraordinært godt i udlandet, alene i Japan har den solgt 52.000 eksemplarer bare i 2008! Bo­gen er solgt til 11lande, bl.a. Sverige, Holland, Frankrig, Korea, Tyskland og Rusland". „Der er en naiviteti billedsproget iden bog, der står i modsætning til et mere ekspressionistisk eller grotesk udtryk, der kan være vanskeligere at eksportere. Den danske såkaldt skæve streg er fantastisk, men ikke altid BOGVENNEN I 115 Hl «dM tpnkctk ttan tilWfr ul ut mrKr Der ud Farfir nf gnnnlr i %ixg|(n På lumiinudrn. Jlvail er iln «in«r>' fpurgir lubrn og var ImIi imiptct. J)ci ruUge frinn nr«m pém," ugtlc Farfar JJci har to nugn nmlm inaf garr * Jlarcici»- JPim at hmkr," ugilr l-arfar .All am a> to." Ekben txnkic «p om og «agJc: «Jcg kan hiukc itm*cr Jeg kan hinkr, al du log mig ir-cd i ov<»li. og at vi pnn-ctlc den *torc ruiwhrharv, ligr til »cg fik kvalm«, jeg kan huvkc, al vi gravede et «nn hul i have ul cl tr*. »cg kai huske, at du (kxldtc mig ud engang, fordi |eg dcnil en fodbold ind i dine tulipaner, |cg kan hudcc. vi irr \pormopnc pi en udstillmfc, Kg kan hinke, al vi hegge to faldt i wivn til en kedelig film i biografen. M „ Man kan vel sige, at Eva Eriksson med sin stileren lidt gam­meldags illustrator, men hun og Kim Fupz Aakesen arbejder utroligt godtsammen, og de har haft en ual­mindeligt heldig hand med .Såblevfarfar et spogelse'". verdens bedste eksportvare. Man kanvel sige, at Eva Eriksson med sin stil er enlidt gammeldagsillustrator, men hun og Kim Fupz Aakesen arbejder utroligt godtsammen, og de har haft en ualmindeligt heldig hånd medSå blev farfaret spøgelse". Asiatisk eventyr Alene i ar udkommer 46 danske bøger fra Gyldendal i Indien og 27 i Kina. Børnene i bøgerne behøver tilsyneladende slet ikke at ligne børnene i de lande, bøgerneskal sælges i. Dekan være blege, blåøjedeeller rødhåredeog kan fint vinde gehør, hvor de fleste børn har sort hår og bruneøjne. Hvor det tidligere var klassikere af Ole Lund Kirkegaard og H.C. Ander­sen, der var sikre sællerter, går de asiatiske lande i dag efter et langt bre­dere udbud. Fra Kaj bøgerne af Mats Letén, Willi bøgerne af Kirsten Sonne Harild og Inger Tobiasen til ungdomsromaner med sex og alkohol samt oplæsningsbøger med bådegys og detektiver. Ud medhottentotterne Der kan dog være udfordringer med at lancerede danske børnebøgerogså 116 | BOGVENNEN Og di elskede den, ligt-som om det var deres egtt barn, de to andre frøbørn« oe ptorefrø blev Lille V i os 8 mmvmm"i" •m i de lande, der traditionelt har været et tætsamarbejde med, fortæller Lou­ise Langhoff Koch: „En serie som Vitello af Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen ersolgt til Sverige.Vitello er jo tydeligvis en lidt forsømt dreng med enenlig mor, der båderyger, drikkerlidt formeget og kalderindvandrere for hottentot­ter. Det krævede en lille sproglig justering eller to, før man turde sende den ud i detmere politisk korrekte Sverige, hvor ordet hottentotville virke decideret frastødende og ikke barekomisk som i Danmark. I det hele taget er det nu ikkeså usædvanligt,at der bliver ændretet ordeller toi entekst, eller at illustrationerne i tekstbøger bliver skiftet ud, forsider ændret osv. når bogen skal udkomme i et nyt land. Det gør vi også selv, når vi køber bøger fra udlandet, og det er jo altså også vigtigt, at bogen kan sælge og slå an i det land, hvor den rent faktisk skal udkomme. Her nytter det ikke noget atvære al for sart". JamesJoyce fornybegyndere I Tyskland er børnebilledbøgerne generelt mere nuttede, end vi kan ka­pere i Danmark. Ligesom de er det i en stor del af den engelsktalende BOGVENNEN I 117 „yLille Frø' erjo enslags JamesJoycefor nybe­ gyndere: APortrait of the Artist as aYoung Man. Den er solgttil 13 lande". verden. Svenskerne er unikke til sødmefyldte illustrationer, ifølge Lou­ise Langhoff Koch, uden at de bliver for nuttede, og i Danmark kan vi skrive varme humoristiske historier og få dem til at spillesammen med vildtvoksende illustrationer, der også appellerertil den voksne. I det hele taget er vi kendt for vores fantastiske illustratorer,der virkelig skiller sig ud i forhold til omverdenen.Det er dog stadig de enkle illustrationer, der har størst udlandsappel, når kontrakterne rent faktisk skalskrives: „Sådan en som Jakob Martin Strid rammer børnene med sit helt enkle og minimalistiske sprog. Lille Frø er jo en slags James Joyce for nybegyn­dere: A Portrait of the Artist as a Young Man. Dener solgt til 13 lande. Den har dender naivitet, humor og enkelthed i tekst og streg, som går lige ind verden over, men Strid kan noglegange godt blive toocartoony, som nogle af de udenlandske agenter udtrykker det, så det er altid et spørgsmål om øjnene, der ser. Nogleser kunsteneller dengode historie på tværsaf kultur og forskelle, andreleder efter noget, de kan kende, eller som ligner deres eget. Det er også det,som er spændende ved udlandssalg:det eraldrig for­udsigeligt! Selv når man tror, at noget umuligt kan sælge, kan man blive overrasket". pia Jønsson (/. 1958), forfatter, redaktør og konceptudvikler, cand. mag. i litteratur og fim,driver kommunikationsbureauet METAFOR.