FORENING FOR BOGHAANDVÆRKsformål er at skabe interesse for bogfremstilling og at hæve niveauetfor bogens formog funktion. Foreningen blev stiftet i GVENNEN 20071888 af xylograf F.Hendriksen. Foreningen beskæftiger sig især med den industrielt fremstillede bogog afholder udstillinger og arran­gementer, bl.a. udvælgelsen af^rets Bedste Bogar­bejde. Foreningen udsender desuden katalogen hertil samt medlemsbladet Nyt for Bogvenner oglitterære eller faglige publikationer. Desuden uddeler forenin­gen forskelligehæderspriser. Foreningens vigtigstetalerør er Bogvennen. cl 5593 BOGVENNEN 2007 cl 5593 • BOGVENNEN 2007 Den gode bog Forening for Boghaandværk 2009 JEf KOHQSUflfi WBUOa®* wrøBENHAVW 7 Introduktion:en god buket Henrik Birkvig & BentJørgensen 9 Den gode redaktør Hans Henrik Schwab 13 Den gode oversættelse Thomas Harder 17 Det gode format Bent Rohde 21 De gode præliminærsider Eric Mourier 25 Den gode bogskrift Henrik Birkvig 28 Den gode illustration Niels Heie 32 Det godenavigationsapparat Jette Hyldegård 37 Den gode tilrettelæggelse Carl-H. K. Zakrisson 41 Det gode papir Poul Steen Larsen 45 Den gode reproduktion Kay Werner Schmidt 49 Det gode tryk Michael Abildgaard Pedersen 53 Den gode industrielle indbinding Peter Wille 57 Den gode lydbog Cliff Hansen 61 Det gode forord Søren Kierkegaard 63 Min gode bog-en bibliopats bekendelser Jes Stein Pedersen 76 Den gode xylograf Christian Kaaber