Kraks Vejviser Anmeldt af Eric Mourier Kraks Vejviser for dansk erhvervsliv 1992 Hvem leverer hvad? 1 A-K, L-Å 2077 sider Erhvervsvirksomheder i Danmark 2 1258 sider Registrerede selskaber i Danmark 3 1010 sider Myndigheder og organisationer Bykort 4. 754 sider Hvem hor hvor i Storkøbenhavn 5 A-K, L-Å. 1813 sider ISBN 87-7225-381-9 Kraks Forlag A/S Kraks Vejviser er en omfattende sag. Syv store bind består den af, mættet med informationer. Bøgerne er i stift bind, formatet er 19 x 29 cm, og tyk­kelserne går fra 38 mm for den tyn­deste til 55 mm for den tykkeste. Så det kræver plads på reolerne at have dette værk stående! Når et sådant opslagsværk skal vurderes i denne bog, var det måske rimeligt, at „anmelderen" var en per­son, der daglig gjorde brug af Vejvi­seren. En der var fortrolig med den, og præcis vidste, hvor man skulle søge oplysninger om hvad. Det er imidlertid ikke tilfældet. Indgangs­vinklen vil overvejende blive grafisk. Og det kan måske være en ganske god idé at lade én, der ikke er „be­lastet af viden", se på tingene! Generelt må det siges, at de egent­lige oplysninger langt de fleste steder fremtræder overskueligt og letaflæse­ligt. Der bliver benyttet en grotesk skrift (Univers) i en relativ lille grad, men den virker rigtigt valgt til dette formål i al sin nøgternhed. Og hvor det følges op af klarhed og overskue­lighed i opsætningen, er grundlaget i orden. Papiret er træholdigt og gråligt. Det er behageligt at læse tekst på, og det har en tilpas gramvægt der gør, at bø­gerne er udmærkede at blade i. Der er heller ikke noget generende gennem­skin fra trykket på den anden side. Når det generelle positive så er sagt om værkets egentlige informationer, så kan der til gengæld ikke siges så forfærdelig meget godt om de øvrige ting bøgerne består af. Bindene er meget kraftige (for kraftige!) i deres virkemidler. Røde og med en stor typografi i negative og positive ud­gaver, og forløb i de røde felter. Og blankt og skinnende! Det kunne have været ganske flot og en rigtig valgt løsning, hvis Vejviseren kun bestod af et enkeltbind. Men nu er der hele syv, og så bliver det for voldsomt. Man har faktisk vanskeligt ved hur­tigt at orientere sig om, hvilket bind der indeholder hvad. Et sådant værk burde have nogle omslag, der på en enkel og værdig måde tydeligt for­talte, hvad indholdet var. Forsatspapiret er et meget blankt stykke papir. Velegnet naturligvis til den 4-farveannonce der er på højresi­den. Venstresiden er mørkeblå -ikke umiddelbart den mest nærliggende farve efter den kraftige røde på forsi­den!-og med en sentens fra forlaget om hvad deres mål er! Hvem læser det? Hvor ville det have været rart 46 Kraks Vejviser Til venstre rygsideme af fire af de syv bind. Til højre forsiden på hind 1. KRAKBiI1KRAK med en rolig side uden nogen form for visuel flimmer. Det gælder for mange sider i Vejviseren! Efter det blanke forsatspapir kom­mer titelsiden og de efterfølgende si­der på et kraftigt, meget hvidt stykke mat papir. Opsætningen fra omslaget er bevaret på titelsiden, dog i en min­dre udgave, og giver udmærket sam­menhæng, hvad det angår. Men tekst-gruppen er blevet placeret et noget tilfældigt sted nede på siden. På de næste opslag følger forord, som nu ikke er ret omfattende, men som er sat på hele sidens bredde, samt indholdsfortegnelse for det pågæl­ dende bind, og oversigt over Vejvise­rens øvrige bind. Gode oplysninger, men som desværre er ved at drukne i virkemidler i form af røde tekster og kasser. Og det samme gælder for de følgende sider, som bliver sat op med en kraftig typografi (Helvetica) i en stor grad uden nogen skydning. Alt virker så stort og voldsomt. Inden man kommer til det egent­lige indhold, kommer der-på meget blankt papir -et dobbelt folde-ud ark: Find det i Kraks Vejviser. Det er rimeligt at der er en sådan „vejleder". Der er mange oplysninger og mange steder at lede. Men desværre er det gjort på en så poppet og uoverskuelig måde, at man må formode, at de fle­ste hellere prøver at tænke sig om og selv leder og blader rundt, end de begynder at sætte sig ind i disse si­der. Der er alt hvad man kan fore­stille sig af grafiske virkemidler: mange farver, underliggende bund­farve i forløb fra lys til mørk, sorte rammer og kasser, hvide rammer, sort tekst og negativ tekst, spatierede overskrifter i versaler m.m. Og så er der her valgt en helt tredje grotesk­skrift: Futura! -Så når man endelig kommer til de „rigtige" sider, er det en ren lise for øje og sjæl! Det er så ærgerligt, at de indle­dende sider, hvor der står mange og nødvendige oplysninger, ikke frem­træder enkelt og overskueligt og funktionelt. Hvorfor skal der bruges så mange virkemidler? Hvorfor er der ingen sammenhæng mellem disse sider og bøgernes egentlige indhold? Kraks Vejviser 47 Hvem leverer hvad? Bind 1 er i to halvbind. Begge dog nummereret med et 1-tal på ryggen, men også med henholdsvis A-K og L-Å. Det kan måske forekomme lidt mærkeligt, at vejledningen til bindet står på en side mellem nye telefon­numre i 1992 og et kort over postdi­strikter -og ikke der hvor man først vil lede efter det; umiddelbart før indekset. Indekset står på sider påtrykt en rød rasterbund. Derved adskiller det sig klart fra de øvrige sider. Nogle af ordene er sat med fed skrift -og så skal man altså tilbage til side 5 for at se hvad det betyder. Det havde da været nemt at fortælle det dér, hvor man havde brug for det! Indekset er på fem sprog -men der er ikke på siderne nogen markering af, hvor man er henne. Det kunne være klaret med en klummetitel -som man jo har i resten af værket! Selve opsætningen er i dette bind tre-spaltet. Og med mulighed for annoncer eventuelt med farver. De enkelte fagområder markeres tydeligt og enkelt med en kraftig skrift og en sort bjælke. Inden for hvert enkelt fagområde markeres de enkelte postnummer-områder med bynavn og postnummer i negativ hvid tekst i en sort bjælke. Det giver et klart og godt signal om, hvor man skal søge. Ud over den almindelige redaktionelle optagelse i bindet kan man få fremhævet navnene i en større grad i en fed udgave, sat med store bogstaver, versaler! Sikkert salgs­ mæssigt en udmærket idé, men det giver nogen flimren i spalterne. De enkelte virksomheder/personer er adskilt fra hinanden med ekstra luft mellem afsnittene. Og naturlig­vis skal der spares på pladsen i et 1498 Elartikler 1498 Elartikler onlpUnAp$ 10S1 Kb* K DMI PRODUCTION A/S STAHL ekspiostonsbeskyttede afbrydere DEYLE-NORMAFstrømskir»ne FabrikE(-besk yttetsesslangegaiv. stål. pvc-beiagl3fål ogren plasiSlangeforskruntnge ROXTEC kabeigennemfønnge Afdeling i Jyttand MeBegade 80, 8660 Skanderborg pia&i og 31 41 12 44 ^RIDEFUCH5EN J D APS »ELPEFA EL FAGMANDENS S LAGER el-fagmandens S-tager. (INTET SALG TIL PRIVATE) KontaktorarfrekvensomformefeRoboHerSoftware Tekst og betonmgs­panetertiiMMC FRITZBØGER K INGENIØRFIRMAET APS2840 Motte 79 424J W 55 g] Herstedvang 3B FactorylinK grafisk Postboks 104 2620 Altwrtstund 43 62 33 33 SocomecLastafbrydere og Telefax 43 62 31 67 Edwin Rahfs Vej 52 8220 Brabrand 86 26 33 55 Telefax 86 26 20 55 Ntels Bohrs Allé 181 Industriskabe, 19" systemer. oufte. plast-oge samt terminal-ABL: OrtXtal: tatea CEE tndustneVk-syslBm INGENIØRFIRMAET K FRITZBØGER ApS TLF. 42 42 52 55 SCHORCH, G M-B.H., MONCHENQLADBACH 5220 Odense SØ 66 15 51 12 Hager: Tetefax 6615 57 79 Tafmvpj 6 9220 Ålborg 0 98 15 51 11 Telefax 9815 5122 fmo Se^hbgtn ApS 2610 Redovre Htinajv«)36 70 08 96 fØ ios lekmk vmd H Hvrtid Nteljen 2 7 30 Herluv ikcf 8 0 44 94 81 1 I 0 •tsding t/S ved Clata Bas Andersen 2820 Gentoft« KRAKS KORT Kort over København findes forrest i Kraks Vepriser for Kebenhavn og omegn Engros og agentur Øverst nedsat gengivelse af side i „Hvem leverer hvad?" Tre-spaltet opsætning med annoncer. Herunder: Bynavne og postnumre angives med negativ skrift i sort bjælke. Hel størrelse. 270 Automobilophugning Kjellerup 8620 Kjellerup Autolager ApS Vandvaerksvei 1 5 86 88 20 22 Kolding 6000 Kolding Autoophugs Eftf, ved Knud Erik Hermansen & Jørgen Tinggaard Vejlevej 171, 75 52 26 27 Kolding Genvinding A/S Bogensevej 7 75 50 44 55 & 75 53 72 04 i Schmidts C J Autolager ApS Skamlinqvejen 85 Tved 75 52 88 55 Kobenhavnsomradet Ahka Autoophug Tåstrup 2630 Taastrup Ole Rømers Vej 65, 42 99 15 33 Autohallen Valby ApS 2500 Valby Skelmosevej 2 Dærup 31 1612 16 Autoophug ved Henning Nygaard 2400 Kbh NV, i 9 Utterslev Torv 31, 31 60 40 14 Autoophug Tørring A/S (A/S Autogaarden Tørring) 2450 Kbh SV Fiskerihavnsgade 6, 33 93 1 9 30 Hansens V Autoskrot ApS 2791 Dragør Frieslandsvei17 161, 32 53 04 64 Juhl Niels S Søns Eftf. ved Michael Izbicki 2450 Kbh SV Fragtvej 66, 31 17 46 36 Kasmlrs Autoophug ved Louis Nielsen 2500 Valby. fair—or c irqgqg 48 Kraks Vejviser Firmanavne fremhævet med stor versalskrift og oplysninger sat i ramme. Hel størrelse. Se bind 1: 3338 Jordarbejde ANDERSEN BØJE APS Spedrtion-Shippmg 7000 Fredericia Nørrebrogade 109, 75 92 93 55 Telex 51161 bojefa dk Telefax 75 92 90 45 Se bind 1: 3252 International godstransp ' 6785 Spedition og foldklarering Andersen Børge 4400 Kalundborg. Kdstrupvej 72, 53 50 72 00 Giro 1 05 91 22 Bank Den Danske Bank Kalundborg afd. Antal ansatte: gruppen 0-9 Se bind 1: 980 Børstevarer Andersen Børge 8900 Randers. Gammel Hobrovej 113, 8641 47 77 Giro 9 22 51 96 Antal ansatte: gruppen 1-5 Se bind 1: 6006 Revisorer, øvrige ANDERSEN BØRGE A/S 2605 Brøndby Sandager 5, 42 45 16 66 Telefax 43 43 00 33 Giro 9 00 34 44 Bank Den Danske Bank Antal ansatte: gruppen 50-99 Afdeling: 5210 Odense NV Stellavej 16. 66 1648 14 Se bind 1: 590 Blanketter * 1 245 Datamedia, Opbevarlngsudst til værk som dette. Men afstanden er ikke forøget ret meget, og det kan nogle gange være vanskeligt at over­skue, hvor den ene information slut­ter og den næste begynder. Havde det været mere overskueligt at have en udrykning på den første linie­som man fx har i bind 2? Når der er så mange annoncer i varierende størrelser, er det klart, at det ikke er muligt at få fyldt spalterne helt ud hver gang. Og man er des­værre også her -som i alle telefon­bøger -bange for at der skal være noget hvid luft nogen som helst ste­der. Så man fylder hullerne ud med annoncer for Kraks øvrige publikatio­ner eller med informationer om, hvor man kan finde hvad etc. Er der over­hovedet nogen, der læser disse ting? Eller kunne de med fordel undværes? Når man er inde på siderne i Vej­viseren, så er det for at søge ganske bestemte oplysninger-og så er man ikke interesseret i meget andet. Erhvervsvirksomheder i Danmark Informationerne i dette bind er i fire spalter, ordnet alfabetisk. Den første linie med virksomhedernes navn er rykket ud, og der er derfor ikke be­ hov for ekstra luft mellem de enkelte virksomheder. Det fungerer godt og overskueligt. Der er ingen steder orddelinger, og på den måde bliver informationerne også klart delt op. Også her kan man få navnene fremhævet i fed skrift med store bogstaver, og man kan få en tynd ramme omkring samt endelig en lys blå tone under annoncen. Ved hver virksomhed er der til sidst en information om, hvor i bind 1 man kan finde pågældende. Her kunne man måske med fordel have varieret typografien, evt. brugt en kursiv til Se bind for at adskille denne „interne" oplysning fra de øvrige. Hovedindtrykket er ro og over­ skuelighed. Man føler sig tryg ved at skulle finde frem til de oplysninger, man har brug for. Registrerede selskaber i Danmark Opbygningen af siderne er her som i bind 2: fire spalter og første-linierne udrykket. Ingen orddelinger. Enkelt og såre funktionelt. I dette bind er man endda næsten helt fri for annon­cer og andre generende elementer! Og så den klassiske: man iler na­turligvis med at finde sin egen lille virksomhed for at se hvad der står der! Og opdager, at ét af navnene er stavet forkert ét af stederne. Til­giveligt, naturligvis, men det efter­lader alligevel en vis usikkerhed. Det er vel ikke den eneste fejl? Kraks Vejviser 49 Resiregistre for 255 kommuner Sdr Jernløse Vandværk, Teknisk forvalt­ning, Gammel Skowei 158. Norre-Jern­løse 4420 Regstrup 53 48 33 00 13 pnvate vpntlværker Vurderingskreds (Jernløse-Tomved-Tøltø­ se) Vurdenngstmd gårdejer Hans K Jensen, Kajemosegård, Samingeve) 1. 4450 Jyde­ rup 53 47 90 10 JUELSMINDE KOMMUNE Vejtea Juelsminde valgkreds 55 retskreds (Horsens) Landveøsenskommissionsområde Vejle amtskommunes 2 område 38 politikreds (Horsens) Told-og Skatteregion Horsens Juelsminde vurderingskreds Embedstøegemstrtutionen for Vejle amt Væmepiigtsstyrelsen, Århus Areal 23 935 ha AntaJ vurd ejendomme 8 915 Antal indbyggere (1/10 1991) 14537 Antal botighusstande 6-078 Antal skatteptiguge 12 568 Skattepligtig Indkomst 1990: 1 245788-855 kr Skattepligtig formue 1990 1 956 953 605kr Kontant ejendomsværdi 4 644 919,000 kr Kontant grundværdi 982,006 100 kr Udskrivningsprocent 1992 iaK 27,75, heraf til kommunen 17,3, kirken 1.25, amtskom­munen 9,2 Grundskyldspromille 1992: 6 Kommunalbestyrelse Liste A (Socialdemokratiet 2.365 stemmer) forstander Svend Mogensen, tærer Susan­ne Jordt, specialarbejder Otto Petersen, faglig sekretær Bo Petersen, elektriker Car­sten Pedersen ; lærer Knud Erik Nielsen Liste C (Det konservative folkeparti 2.255 stemmer) gårdejer Jøm Bjerre Rasmussen, borgmester, faangseteovertærer Helge Hulsrøj, klinikassistent Lili Østergaard, gårdejer Peter Bohsen Jensen: overlærer Bo Paarup-Laursen diakon Vemer Peder Uste F (Socialistisk folkeparti 564 stemmer) sygeplejerske Btrgttte Kruseli Uste V (Venstre 2 723 stemmer) viceskole­ inspektør Børge Hede, viceborgmester , fili­ aldirektør Gert Frite, butiksassistent Kirsten Schmidt, fabrikant Else Madsen, ungdoms­skolemspektør Egon Godiksen, konsulent Flemming Møller Pedersen, gårdejer Jo­ hannes Flemming Andersen, sælger Carl Em« Jensen Borgmester Jøm Bjerre Rasmussen Viceborgmester Børge Hede Udvalgs-og kommissionsformænd Afsnit Vlli-udvaJg Svend Mogensen Beskæftigelsesudvalg Svend Mogensen Brandkommission Bo Paarup-Laureen Folkeoplysningsudvalg Flemming Møller Pedersen Kulturudvalg Flemming Møller Pedersen Skatteankenævn Helge Hulsrøj Socialudvalg Gert Fnte Teknik-og miljøudvalg Carl Emil Jensen Økonomiudvalg borgmesteren Administrationen Juelsminde kommune, Rådhuset, Tofte­skowej 4. 7130 Juelsminde Eksped ma­on og fre 10-13. to 10-17-30 Tlf tid ma-on 9­15,20, to 8-18, fre ^1315 75 6934 44 Telefax 75 69 3772 Giro 2 01 85 00 Kommunekode 619 Kommunaldirektør Henning Seiding Centralforvaltning centralforvaltningschef F Frederiksen Socialforvaltning socialinsp Niels Jørgen Skoleforvaltning ekoledir Mogens Jensen Biblioteker Juelsminde, Wedeisgade 1,7130 Juelsmin­de 75 69 37 33, ma, ti, on og fre 13-19 Ledende bibliotekar Dorthe Bach FBialer As, 7130 Juelsminde 75 69 00 45 Barrit, 7150 Barrit 75 69 11 95 Glud, 8700 Horsens 75 68 37 77 Hornsyld, Nørregade 4 , 8703 Hornsyld 75 68 77 10 Myndigheder og organisationer. Bykort Rårup, Kirkedals vej, 7130 Juelsminde 7568 51 07 Stenderup, 8781 Stenderup 75 68 10 89 Stouby. 7140 Stouby 75 89 70 90 Bjerre Herred« Ungdomsskole, Qramvej 3. 8783 Hornsyld 75 68 10 22 Forstander Ha raid Sørensen Brandvæsen Falcks Redningskorps. Søndergade 18. 8783 Hornsyld 75 6873 01 Stationsleder Preben Mortensen Br&skovgérd Efterskole, Bråskovvej 59, 8783 Hornsyld 75 68 73 22 Forstander Hans Jørgen Leer Dommerkontor se u Horsens kommune Elforsyning Bjerge Hatting Herreders Højspændingsan­læg se u Horsens kommune Erhvervsudvalg, Juelsminde kommunes- Rådhuset. Tofteskowej 4. 7130 Juelsminde 75 69 34 44 Færgefart 0rut en Endelave-Snaptun-Horsens, 7130 Juelsminde 75 69 30 49 Havne Juelsminde havn, 7130 Juelsminde Havne­dybde 5,0 meter Havnefoged Snaptun havn. Snaptun 8700 Horsens 75 68 38 35 Havnedybde 3-3,5 meter Havnefoged Erik Christensen 75 68 3375 HeUebJerg Idrsats ungdomsskole, Vejlevej HK's Kursus-og konferencecenter, Fær­gegården, Vejlevej 3, 7130 Juelsminde 75 69 30 55 Hospitaler se Sygehuse Idrætsanlæg (heru bl a boldbaner, sports­haller og friluftsbade, med offentlig adgang) Barrtthus. Kirkebro 4 A, 7150 Barrit 75 69 15 66 Bjerre Herreds Svømmehal 8783 Hornsyld 75 68 72 11 Inspektør Flemming H Jen­ Glud-Hallen, Glud 8700 Horsens 75 68 34 84 Inspektør Er'. Winther Juelsminde-Hallen, Tr' ^skovvej. 7130 Juelsminde 75 69 3t /5 Inspektør Hans H Roiskov Rårup-Hallen, Kirkedalsve], Rårup, 7130 Juelsminde 75 6851 14 Inspektør Jør­gen Lauritzen Stouby-HaHen, 7140 Stouby 7589 7520 inspektør Else M Andersen Juelsminde Efterskole, Kystvej 15. 7130 Juelsminde 75 69 37 28. Forstander Ebbe Larsen Juelsminde Handelsstandsforening. Fmd Viggo Frandsen, Odelsgade 42.7130 Juelsminde 75 6938 22 Juelsminde kommunale musikskole. Klari­ netvej 58, 8700 Horsens 75 64 78 45 Leder Steen Mørcholdt Juelsminde Ungdomsskole. Ungdomssko­ leinsp Egon Godiksen, Vejlevej 7, 7130 Juelsminde 75 6953 25 Kirker As sogn Sognepræst Carsten LiHeøre Nør­gaard, As præstegård. Palsgårdvej 3. 7J30 Juelsminde 75 69 0150 Barrit sogn Sognepræst Elbæk Nejsum, Bamt Langgade 27. 7150 Barrit 75 69 10 29 Bjerre sogn Sognepræst Majken Frost. Nebsager Kirkevej 10, Nebsager. 8783 Hornsyld 75 68 70 57 Glud sogn Sognepræst Ole Brehm Jensen. Glud Kirkevej 13, Glud, 8700 Horsens 75 68 30 59 Hjarnø sogn Sognepræst Ole Brehm Jen­sen, Glud Kirkevej 13, Glud. 8700 Hor­sens 75 68 3059 Homum sogn Sognepræst Poul Enk Aandstad Sørensen, Gammelby præste­gård, Kalmarvej 15. 7140 Stouby 75 89 70 51 Juelsminde Kirke Sognepræst Peter Chn­stian Jensen Schiang, Kirkebakken 2. 7130 Juelsminde 75 69 30 74 Klakring sogn Sognepræst Carsten Lineø­re Nørgaard, As præstegård. Palsgårdvej 3, 7130 Juelsminde 75 69 0150 Nebsager sogn Sognepræst Majken Frost, Nebsager Kirkevej 10, Nebsager, 8783 Hornsyld 75 68 7057 Rårup sogn Sognepræst Ole Frederiksen, Ravnhottvej 2. Rårup, 7130 Juelsminde 75 68 50 05 Filialkirke i Klejs opf 1908, arkitekt Ahlmann Skjold sogn Sognepræst Ole Fredenksen, Ravnhoitvej 2. Rårup, 7130 Juelsminde 75 68 50 05 Stenderup sogn Sognepræsi Majken Frost. Nebsager Kirkevej 10, Nebsager, 8783 Hornsyld 75 68 70 57 Stouby sogn Sognepræst Poul Erik Aands­tad Sørensen. Gammelby præstegård. Kalmarvej 15.7140 Stouby 75 8970 51 Vngsted sogn Sognepræst Elbæk Nejsum. Barrit Langgade 27. 7150 Barrit 75 69 1029 Kunstforeningen 17 11 70-Fmd kunstma­ler Preben V Jørgensen, Birkevænget 1. 7130 Juelsminde 75 69 50 60 Levnedsmiddelkontrol se u Horsens kom- Lokalhtstorisk Arkhr Stikord Ml Real registrene stofområder. Og det hjælper meget på overskueligheden. Hvor der i de foregående tre bind var tale om enkle informationer, er Side fra hind 4 i nedsat stør­relse. F tre­spaltet op­sætning med fast bagkant Lokalarkiveme I Juelsminde k tosmmde. Overby 7130 Juelsminde 75 69 01 85 Arkivleder Børge Hede t. Åbent 1/4-30/9.10-17 PolltJ (38-poirtikr) Hornsyld, Grønningen 10, 8783 Hornsyld 75 68 78 74 Juelsrmnde, Granbakken 8, 7130 Juelsmin­ de 75 69 40 95 Post og telegraf Postekspeditioner Bamt. Barrit Langgade 80, 7150 Bamt 7569 17 27 Hornsyld, Posthusvej 5, 8783 Homsyld 75 68 70 26 Juelsminde. Rousthøjs Allé 8. 7130 Juel­sminde 75 69 30 44 Stenderup. Bråvej 7. 8781 Stenderup 75 68 11 23 Stouby, Vejlevej 103, 7140 Stouby 7589 71 06 Rejsende Højskole, Den, Kystvej 15, 7130 Juelsminde 75 69 3166 Forstander Inge Ballegaard Rutebilstation, 7130 Juelsminde 7569 32 41 Rårup Ungdomsskole Ungdomsskoleinsp Jørgen Andersen. Klrkedalsvej 64, Rårup, 7130 Juelsminde 75 6856 77 Skoler tor bom Juelsminde kommunale skolevæsen. Tofte­skowej 4, 7130 Juelsminde 7569 34 44 Skoledrr Mogens Jensen Skolelæger Grethe Schou Ledende skolepsykolog Kurt Jespersen As skole. Overbyvej 27A. As 7130 Juel­ sminde 75 69 0045, Skoleinsp-Anker Andersen Barrit skole, Barrit Langgade 47.7150 Barrit 75 69 11 95. Skoleinsp, Bjarne Eis Glud skole, Sønderbakken 27, Glud 8700 Horsens 75 68 31 54 Skotemsp Egon Pultz Homsyld skole, Nørregade 4. 8783 Horn­syld 75 6873 50 Skoleinsp Lau Broch­stedt Olsen Juelsminde liOeskole. Tofteskovvej10,7130 Juelsminde 75 69 40 44, Skoleinsp An­ker Andersen Juelsminde skole, Vejlevej 7, 7130 Juel­sminde 75 69 35 99 Skoleinsp Anker Andersen Raarup skole, Kirkedalsvej 64. Rårup 7130 Juelsminde 75 68 56 00 Skoleinsp Jens Jørgen Andersen Skjold Skole. Skolevej 6. Skjold 8700 Hor­sens 75 68 22 49 Skoleinsp Jens Jørgen Andersen Stenderup skofe. Hedenstedvej 38, 8781 Stenderup 75 68 10 89 Skoleinsp Lasse Byrge Stouby Skole. Vejlevej 93, 7140 Stouby 7589 70 36 Skoleinsp Hans Jørgen Brinkløv-Jensen Amtskommunal skole Kildebjerget Kostskole, Sanatonevej 1, 7140 Stouby 75897455 Skoleinsp Gunnar Bang Privat skole Juelsminde Friskole og Kostskole. Kystvej 15, 7130 Juelsminde 75 69 51 91 Leder Kirsten Møller Jensen Statsfængslet Møgeikær, 6700 Horsens 75 68 21 55 Telefax 75 68 23 65 Fængsels­insp Flemming Lerche; fængseisforv Paul Kastrup Jørgensen Sygehus Vejlefjord Sanatorievej 26. 7140 Stouby 75 89 72 22 Center for udvikling og genoptræning Direktør Henning Muff Chefpsykolog Per Bemth Jensen Told-og Skatteregion se u Horsens kommune Turistbureau, Odelsgade 2. 7130 Juelsmin­de 75 69 3313 Turistchef Kaj Vestergaard Vandforsyning Teknisk forvattning. Rådhuset, Tofteskov­ vej 4,7130 Juelsminde 75 6934 44 1 kommunalt vandværk 19 private vandværker Vurderingskreds (Juelsminde) JÆGERSPRIS KOMMUNE Frederiksborg amtskommune Frederiksværk valgkreds 17 retskreds (Fredenkssund) findes foren på de gule tider JÆGERSPRIS politikreds (Fredenkssund) Told-og skatteregion HHterød Jægerspns-Skibby vurdertngskreds Embedslægeinstitutionen for Frederiks­borgamt Væmeptigtsstyretsen, Kbh Areal 9 857 ha Antal vurd ejendomme 7,376 Antal indbyggere 8 332 Antal bolighusstande 3 460 Antal skattepligtige 6 913 Skattepligtig indkomst 1990. 970,137,731 ki Kontant ejendomsværdi 3 174743000 kr Kontant grundværdi 1 067 010 700 kr Udsknvningsprocent 1992 talt 29,5. heraf til kommunen 19,6, kirken 0.8. amtskommu­nen 9.1 Grundskyldspromille 1992: 22 byråd Liste A (Socialdemokratiet 2 119 stemmer) maskinarbejder Pou) Madsen, borgmester, socialrådgiver Johnna Hermansen vice borgmester; tømrer Freddt Jørgensen, overmontør Jan Ohlsson, lærer Ole Find Jensen hiemmehiælper Inga Nielsen, in­strumentmager Ernst Jelstrup Liste C (Det konservative folkeparti 440 stemmer) ekspeditionsleder Asger Man­sted ; skolesekretær Conny Poulsen Liste F (Socialistisk folkeparti 768 stemmer) overlærer Svend Enk Isak son, handelslæ­rer Peter Hartmann Uste V (Venstre 1 044 stemmer) advokat Jens Chr Børresen, konsulent Jens Skip­ per Rasmussen, fru Bibi Barslund Søren­ sen. fru Birgit Nielsen Borgmester Poul Madsen Viceborgmester Johnna Hermansen Udvalgs-og kommissionsformænd Beredskabskommission borgmesteren Folkeoplysningsudvalg Fntidsnævn Walter Simonsen Hegnsyn Eigil Frederiksen Koordinationsudvalg borgmesteren Kulturett udvalg Svend Erik te ak son Miljøudvalg Peter Hartmann Skatteankenævn Frank Ventrup Socialudvalg Johnna Hermansen Tekmsk udvalg Freddi Jørgensen Ungdomsskolenævn Bjarne Sur Hansen Voksenundervisningsnævn Bibi Barslund Sørensen Økonomiudvalg borgmesteren Administrationen Jægerspris kommune, Jægerspns rådhus. Parkvej 1, 3630 Jægerspris 47 50 3700 Telefax 47 50 37 13 GlrO 5 44 78 95 Kommunekode 225, 9 30­12 30. to 9.30-11 30 og 15-17 45, lø lukket Kommunaldirektør Laila Lund Byrådssekretariat sekretanatschef C E Kor­ véfl Økonomi-og skatteforvaltning økonomi­chef Jan Kristiansen Socialforvaltning socialinsp Bente Dall Teknisk forvaltning komrnunemg Flem­ming Kjeld Larsen Bibliotek Jægerspns. Møllevej 25, 3630 Jægerspris 4233 10 63, ma-on 14-19, to 10-15, fre 14­18, lø 10-13 Bibliotekar Elsebeth Krteten­ 3630 Jægerspris 42 32 11 20 T117-19. to 15-17,10 10 30-12 30 Skoven BiWtotek, Skoven gi skole. Kulhus, 3630 Jægerspns 47 53 6987 1/5-1/11 ma 16-18, fre 16-19, i/i 1-30/4 ma16-18, fre 16-18 Brandvæsen Brandinsp Erik Johansen, Rådhuset, Park­vej 1. 3830 Jægerspns 47 50 37 00 Dommerkontor se u Frederikssund kom­ _ Elforsyning Kyndbyværket, Kyndbyvej 90, 3630 Jæ­gerspris 42 32 11 01 Dnftschef NESA A/S se u Elforsyning i Realreg f Kbh FN-afdelingen. Jægerspris Hovedgaard, 3630 Jægerspns 42 33 11 47 Chef oberst­løjtnant O A B C Hansen Forsvar Jasgerspristejren, Postboks 39, 3630 Jægerspns 42 33 11 47 Færgefart Kulhusfærgen A/3, Kuthuse 3630 Jægers­pns 47 5301 31 Kulhuse-Sølager Havnen Kulhuse havn, Kuthuse 3630 Jægerspns Havnedybde 3,5 m Havnefmd Knud Knud­ v. 3630 Jægerspns 42 32 1218 Hjemmevæmsregion Vl's Uddanneisescen ter .Christiansminde-, Chnsliansrrnndevei 2-4 . 3630 Jægerspns 42 33 18 70 & 42 33 19 93 Idrætsanlæg (heru bl a boldbaner, sports­ haller og fnluftsbade. med offentlig adgang) I dette bind benytter man forskelligt det her mere komplicerede oplysnin­farvet papir til at adskille forskellige ger, der skal gives. Og det stiller 50 Kraks Vejviser Der er anvendt to forskellige skrifter til gadefor­tegnelseme i bind 4 -en til byerne i Jylland og en anden til byerne på Øerne. Udsnit i hel størrelse. naturligvis større krav til den typo­ grafiske opsætning. Til dette formål bruges bl.a. en fed udgave af skriften i store og små bogstaver, holdt enten på en linie for sig med venstrekant, eller på linie med den følgende tekst. Det fungerer i begge tilfælde enkelt og godt. Men så kan der forekomme mellemoverskrifter, og de er sat med den almindelige skrift, men centreret i spalten. Hvis der er luft omkring disse centrerede overskrifter, så fun­ gerer de udmærket. Men nogle gange står de meget klemt. I realregistret for de 255 kommu­ner uden for Hovedstadsområdet er de enkelte kommuner markeret godt og klart med navnet centreret over kommunens våben. Ellers markeres nogle opremsnin­ger med indrykninger, nogle ind­gangsord (fx under fagforbund) sæt­tes med store bogstaver i den almin­delige udgave af teksten, og nogle steder bruges spatieringer. Men der er også meget at skulle holde styr på! Et problem er dog, at spalterne er sat med fast bagkant. Det vil sige, at alle linier der kan fylde en hel linie kommer til det, selvom det så også betyder, at der fx kan være næsten en halv centimeter mellem et gadenavn og -nummer. Det virker direkte ge­nerende for aflæsningen. Vojens Nordre Paricvej E4 Nordre Ringvej E4-f3 Nørregade G4 Nørrevang F3-F4 AAi Sønder Postnr Odinsplads G4 Odinssø E3 Odinsvej D3-F3 Overgårdsvej Al-03 Amtsg# Over Jerstalsvej E5-E7 Arbejd; Politi F4 Askem Poppelstien E5 Bag H Posthus G4 Bag M Pouisbjerg Skole G4 Barkm Povlsbjerg Plejehjem H4 Bilsyi Præstegårdsvej G4-G5 Birke\ ^iprn' Og så er der nogle af disse til­ syneladende udvedkommende ting ­ eller i hvert tilfælde ting, som er anbragt steder, hvor man ikke synes de hører til; på titelsiden til Realregi­ ster for København og omegn finder man pludselig Kongehusets stamtræ fra Frederik den VIII til Prins Joa­ chim!! Vel ikke lige det sted, man først ville lede hvis man havde brug for at finde frem til noget i den for­ bindelse. Og det er ikke med i ind­ holdsfortegnelsen. I forbindelse med titelsiderne står der hvilke områder registrene omfat­ ter. Og det er stort set blot sat op lige efter hinanden i lange linier. De burde være sat op under hinanden, så de var til at overse. Den sidste halvdel af bindet er bykort med gadefortegnelser delt op i Jylland og Øerne. I gadefortegnel­serne for de to områder bruger man af en eller anden grund forskellige skrifter. Til byerne i Jylland skriften Univers i en tilpas størrelse, og med god luft mellem de enkelte navne. Til byerne på Øerne skriften Helvetica i en smal udgave, og i en ret stor stør­relse. Det kan i sig selv være ganske udmærket. Men da der ikke er spor luft mellem navnene, bliver fortegnel­sen meget vanskelig at orientere sig i og aflæse. Gadefortegnelse til 32 byer på 0 Middetfart Station E3 Toftegår Middelsfart Friskole H7 Torvet L Museum D2 Tunøvae Myntevænget F4 Tuxens Møllegårdvej H6 Tværgai Møllehaven G3 Udsigtt Norgesvej D4-E4 Ulvsbje Nygade D3 Uraniæ Ny Møllevej F3 Valmue Oddevejen A3-A5 Vandva Odensevej E3-H4 Vejrøv? Omøvænget F7 Vesterl Par1< Allé 04 Vestre. "--'•onvej F4-G4 Vestre! Kraks Vejviser 51 FINLANDSGADE 422 Nielsen Ib postb 32 96 96 48 Olsen Chr pens 31 57 15 89 PHO 32 96 98 02 Axelsen Annie 31 54 71 40 Christiansen Niels 31 96 19 32 Jensen Søren 31 54 92 64 Laursen Karin elektriker 31 57 23 79 Lundgreen Helle pædagog medhj 31 95 76 99 Madsen Jan blik.slg. 31 54 91 27 Nielsen Lisbeth Herup 32 96 46 61 Nielsen Mog Chr Møller entrepr 11 'U51fifl Nordbo Claus 31 57 69 80 Ottesen Conny badeass 32 96 87 81 Ottesen Lene 31 57 98 12 Thomsen Christina 31 95 19 32 (25bo-E290-G171,6) Briparfflvei 46) 13 Andreasen Torb Kjærgaard lærer 45 87 53 22 15A Bauer Karel 42 88 77 88 15B Christensen Poul ing 45 87 07 26 17A Glahn Jørgen arkit 45 93 38 83 17B Chnstiansen Lars Chr. vognmd 45 93 01 52 Larsen Eva Bruun kont ass 45 93 01 52 19A Lassen Lisb. stud psych 45 87 93 20 Møldrup Lars læge 45 87 93 20 19B Christensen Mog. akademiing 45 93 13 57 21 Johansen Jørg Wendelboe afd ch 42 88 03 62 23 Larsen Hans snedk 42 88 51 18 4 Pedersen Ejn. Beck 45 87 26 32 6A Jensen Birthe cand.psych 42 88 01 92 Jensen Frank civ.ing 42 88 01 92 68 Laursen Jørg Sander adjunkt 42 88 33 74 Sander Laursen Jørg adjunkt 42 88 33 74 8A Marinen v/o'«" 45 87 65 75 av/er v- Kortene er gode og overskuelige. De er kun trykt i én farve, sort, men da veje, gader m.m. er slået i raster, adskiller dette sig tydeligt fra navne­stoffet, der står i ren sort. Hvem bor hvor i Storkøbenhavn? Dette bind er opdelt i to. I det første er der udmærkede kortsider, udført i to farver. Selve kortet i en gul-brun farve, og navne m.m. i sort. Vand: søer, hav m.m. er i sort raster. Det er kort, der er nemme at orientere sig i. Opsætningen af gade-og husregi­stret er enkel og god. Gadenavne m.m., hvorunder der er placeret postnummer og korthenvisning, er placeret centreret under en tynd vandret streg. Og til venstre for spal­ten husnumrene i fed skrift ud for beboerne. Enkelt og funktionelt. Nogle steder er der i forbindelse med gadenavnet anbragt et lille kort over gaden og dens nærmeste omgi­velser. De er lidt vanskelige at aflæse, da gaderne kun er enkelte streger, hvor navnene står ved siden af. De er også ret forskellige i deres udform­ning, ikke mindst hvad angår typo­grafien. Indgangssiden til Gaderegistret med bl.a. vejledning og kommune­kontorernes adresser er utrolig vold­som i sin typografi. Store fede skrifter, udpunkteringer i hele sidens bredde, opremsning af kommuner i lange linier uden skydning, i fed skrift! Konklusion Kraks Vejviser er noget vi alle her i landet kender. Også selvom vi ikke er ejere eller daglige brugere af den. Den har næsten samme status som Højskolesangbogen. Og når man ser de ting denne Vej­viser skal formidle, så gør den det generelt godt. Fornuftige opsætninger af informationerne, og som regel gode indgange til at finde frem til det man søger. Så meget mere ærgerligt virker det, at der ikke er blevet taget hånd om de mange øvrige elementer. Vejviseren består af. Der er meget der virker rodet, grimt og ikke ordentligt gen­nemarbejdet. Det kan man næsten ikke være bekendt! 52 Kraks Vejviser