Eric Andersen Færden er anstrengede men nødvendig. 1984 14,6 x 10,5 cm Etnografiske fodnoter. Et langt forløb sat sammen af en masse oplysninger. Dele af forløbet kan dukke op igen, som et tema i musikken. Man henvises fra én oplysning til den næste i én varieret uende­lighed. ANON 3,2 x 3,2 x 3,2 cm Udgivet af Beau Geste Press i 1973 Tekst med ét bogstav pr. side, som tilsammen danner teksten: I will tell you some­thing: once on a time, in the days when wishing was still of some use, in a certain country grief came to an end & joy began. Pierre André Arcand Cousu de fil blanc 170 cm lang. Unicum. Pierre André Arcand kom til billedkunsten fra litteraturen. Her er et eksempel fra over­gangen. Små tekststykker er syet sammen med hvid tråd ­dvs. opspind -således at der af mange fragmenter opstår en ny tekst. fft' pi • Artists and Photographs Udgivet af Multiples inc. & Colorcraft inc. 1970 En antologi med billedbidrag af: Mel Bochner Christo Jan Dibbets Tom Gormley Dan Graham Douglas Huebler Allan Kaprow Michael Kirby Joseph Kosouth Sol LeWitt Richard Long Robert Morris Bruce Naumann Dennis Oppenheim Robert Rauschenberg Ed Rusha Robert Smithson Bernar Venet Andy Warhol 18 John Baldessari Close-Cropped Tales 1981 22,5 x 17,7 cm Udgivet af Buffalo, New York. CEPA Gallery. En række sort/hvide fotos, skåret til i forhold til kompo­ sitionen i deres motiv og der­ efter sorteret efter form: trekanter, firkanter, femkanter etc. En nøgtern struktur lagt på en række dramatiske fotos, bl.a. filmfotos. Joseph Beuys Entfernter Schauplatz 1980 16,3 x 21,9 cm Udgivet af Hubert Kretsch­mer, Miinchen. Fotobog bestående af 50 bille­der, fotograferet af Volker Wil­czek. Forløbet beskriver et rum eller rettere en mand -Beuys -som ser et rum. Vi ser ham, og vi ser med ham. Sidste billede øverst. & FiG, 3 Christian Boltanski 20 régles et techniques utilisées en 1972 par un enfant de 9 ans 1975 17 x 11,2 cm Udgivet af Bergs Forlag og Daner Galleriet, København. Sort/hvide fotos beskriver principper i et barns leg. Der vises bl.a. hinkerude, pilekast, at gå fra sten til sten (uden at træde på stregerne...). George Brecht Water Yam 1963 14,8 x 16 x 4,3 cm Papæske, som indeholder kort med instruktioner eller parti­ turer dateret 1959-1962, f.eks.: Solo for violin, viola, cello, or contrabass: polishing, George Brecht 1962. Jørgen Bruun Hansen (Jørgen Murer) Logbog til Stefan 13,7 x 10 cm En håndlavet bog med digte, citater og collager, som alle kredser om havet. Bogen kaldes en logbog og er dedi­ceret til drengen Stefan. Der er skåret et lille vindue igen­nem de første sider, så der er plads til et spejl på side 9. • Stig Brøgger 1 år 27 x 22 cm Original manuskript til en ren billedbog sammensat af tegninger, fotos og forskellige udklip. Yndlingsemnerne er rejser, geografisk dokumentation, piger, piger og piloter. Stig Brøgger Gravity for Travelling I 1969 Stig Brøggers trææske inde­holder ark af forskellige mate rialer: træ, papir, glas, plastic, metal. Titlen kan forstås som rejseballast. Stig Brøgger World Map Påbegyndt 1969 -uafsluttet 42 x 29,7 cm Farvefotos af landskaber, byer, interiører etc. Sat sammen som collage. Hvert blad i map­pen giver en præcis stemning af netop dét sted på verdens­kortet. John Crombie Womb to Tomb 1987 8,2 x 8,2 cm CV 14,6 x 8,3 cm Paris. Fotograferet af Hans Petersen. To bøger, som er udformet i overensstemmelse med deres tekst. Den ene bogs blade er hæftet skiftevis på alle fire sider, kan læses i den rækkefølge, man vil, og når man har bladet ned til sidste side, står der: „While yonder yawns the vacant spa­cious tomb." Sven Dalsgaard 601 Millimeter Blue 1979 100 x 15,8 cm Udgivet af Forlaget Anagram. Leporellobog af et centimeter­ mål i naturlig størrelse. De før­ ste 601 millimeter er farvet blå. numu^ øn e* i ws PTJJJhIANN FELDMAMN Torben Ebbesen Læsestykke. Danish Night Volume 1981 Diameter 19,6 cm Cirkulær bog i metalæske med løse sider af forskellige mate­rialer: glas, metal, træ og stof. Bogens findes i fem eksem­plarer. Hans Peter Feldmann Billedmappe I 1968-1971 Småhæfter i størrelser fra 9 x 10 cm til 21x 21 cm. Hvert hæfte indeholder et antal sort/hvide fotos med ét bestemt tema: 11 Bilder: Elleve billeder af knæ. Poul Gernes Leporellobog 1967/1968 29 cm høj Leporello med 55 sider. I en bog fra 1979, udgivet på for­laget Jorinde ogJoringel er en lignende bog af Poul Gernes ­i sin fulde udstrækning -sat sammen med digte af Hans Mølbjerg: Det sorte lys. Illll Mary Harding Photo 8 x 8 x 3 cm Kinesisk æskesystem med fotos af ure. Tiden er med, for man læser bogen ved at lukke æskerne op. Klokken er 4 min i elleve, 3 min i, 2 min i etc. \ Henrik Have Forskellen 1974 29,7 x 21 cm (bogen) og 7,4 x 10,5 cm (sedlerne) På et spyd af den slags, man har stående på skrivebordet, sidder en bunke kopier -65 stk. -af maleriskilte: Albrecht Diirer, Peter Paul Rubens m.fl. Alle sedler er mærket med After Hand. Citat fra medfølgende bog: Det kommer og går man finder sig i det. Geoffrey Hendricks A Sheep's Skeleton and Rocks 1973 21 x14,7 cm Originalmanuskript. Beskrivelse i ord og fotos af indsamlet materiale. Sten, knogler. Jan Håfstrom Paradiset, Das Paradies (1988) 28 x 19 cm Udgivet af Verlag Kleinhein­ rich, Miinster. Digte af Anders Olsson med billede af Jan Håfstrom. Håndgjort bog i kassette. Fremstillet i 30 ex. Per Kirkeby Blå, ornament 15 x 15 cm Udgivet af Borgens forlag, København. Samme vandrette blå bort vises på 33 opslag. Jin Kolår Poem r 28,8 x 20,8 cm Et billeddigt udformet ved sammenstillinger af bogstavet r og med forskellige udstans­ninger på hver side. Side 28 Alison Knowles Big Book 1966-1967 Fotograf ubekendt. For at gøre sig bekendt med denne bog, måtte man bruge hele sanseapparatet. Bogen var én stor collage, som skulle ses, lugtes, smages, høres og røres. Den var måske en forløber for den senere Finger Book, som handler om sprog og berøring. Også en skulpturel bog med bl.a. Brailles alfabet. Skal læses ved berøring. you can put each piece as a way of action for the rest of the pieces Arthur Kopcke Continue 24,8 x 35 cm Fotograferet af Hans Petersen. Instruktioner til handlinger, en slags minihappenings, beskrevet på løse manuskript­ ark, kaldes pieces. Feks. Piece no. 5: Glue the pages of a book together. Der er 127 pieces i alt. É -/ /' -, fSwE\Wm t#.VW* Sol LeWitt Photo Grids 1977 26 x 26,5 cm Udgivet af Paul David Press, Rizzoli New York. Billedbog med 3x3 kvadra­ tiske fotos på hver side, der viser strukturer på gitre, vinduer, porte etc. **y» Richard Long Sydamerika 1972 13 x 13 cm Udgivet af Kalejdoskop, Åhus, Sverige. En samling tegn og symboler, set og samlet i Sydamerika med sparsomme tekster til hvert billede. Bogen -lille, kvadratisk, groft sort-hvid ­bliver selv et tegn. Richard Long Inca Rock, campfire ash 29,2 x 43,7 cm Udgivet af forlaget Robert Self. Fotodokumentation af nogle ture i landskabet. Tilrettelagt på landkortet med en afmærk­ ning. Mogens Otto Nielsen At gøre tingene så enkelt som man trækker vejret. 1985 og andre dateringer. Løsblade i A 4. Fotograferet af Hans Petersen. Skitser, fotokopier, collager, poser med ting og sager. En frodig bunke, virker som usor­terede dagbogsblade. Det viste BOOK OBJECT af Erik Nielsen og Mogens Otto Nielsen findes også i 3D i metal i naturlig bogstørrelse. Richard Nonas Up from Dayton 1989 18,2x21,8 cm gmn.. payton Udgivet af forlaget Kalej­'Sm doskop, Åhus, Sverige. RICHARD NONAS Dieter Roth Gesammelte Werke, Band 12 1974 23 x 17 cm Udgivet af Hansjorg Mayer, Stuttgart fra 1970-1980. Fra Dieter Roths samlede vær­ ker bind 1-40, vises her bind nr. 12. Løsblade i æske. Idéer, projekter, tekster, fundet eller fået. Lenke Rothman med fotos af Tana Ross OK OK NO New York 1984 22 x 17,1 cm Udgivet af forlaget Kalej­doskop, Åhus, Sverige. Spor af liv er undertitlen og billedserien viser små gen­stande, der har været i brug af mennesker. Tidens tand har gnavet i dem: En tabt hand­ske, en glemt paraply. Bogen viser desuden en stor collage med mindelser om begivenhe­der og levet liv. Ruri Items 1981 11,8 x 15,2 cm Transparente løsblade med hver ét ord på, som kan danne sætningen: Every item has it's own meaning but all put toge­ther they give a more complete idea of the whole... Edward Rusha Thirtyfour Parking Lots 1967 25,4 x 20,3 cm Udgivet på eget forlag. Los Angeles. Bogen viser luftfotos af parke­ringspladser, tømt -eller så godt som -for biler. Rusha har lavet flere tema-bø­ger: Twenty-six Gasoline-sta­tions Several Small Fires o.a. Michael Snow Cover to Cover 22,6 x 17,7 cm Udgivet af New York University Press. En fotobog, som beskriver forløb derved, at samme situa­tion ses fra to vinkler. Rum­ligt, statisk, bevægeligt på én gang. Ben Vautier Any stupid ideas just as they come and go 15 x 10,5 cm Udgivet af Svend Hansen produktion, København. Vi kan læse om kunstnerens vanlige blanding af selvhæv­delse og selvironi. Flere sider viser afrevne notesblokblade. Et med denne meddelelse: I often have ideas -I forget and then I think that those I forgot were the best. ' Laurence Weiner And/Or Green as well as blue as well as red 1972 17,1 x 12 cm Udgivet på forlaget Jack Wendler, London. Bogen handler -i tekst -om farvekombinationer. Skriften er placeret oppe, nede eller på midten. Richard Årlin Horas de Silos 1987 25 x 17,6 cm Udgivet på forlaget Kalej­ doskop, Åhus, Sverige. En dagbog af en grafiker, som viser sin kærlighed til grafik, værktøj, skrift. Katalog af George Brecht og Robert Filliou La cedille qui sourit 16,3 x 20,5 cm Ét af de objektkataloger som museet i Monchengladbach udgav i forbindelse med udstillinger. I den lille tænd­stikæske ligger skruekroge af form som cedillen. Katalog af Wolf Vostell 32 x 18,5 x 11 cm (Det er en skotøjsæske) Æsken var katalog fra Anya Kunstcenter i Åbenrå. Vostell lavede åbningsudstillingen og kataloget viser eksempler fra kunstnerens arbejder. LA CEDILLE QUI SOURIT STADT1SCHES MUSEUM MdNCHENGLADBACH KUNSTCENTER 6. 5. -2. 7. IH"'™ IDET ER DE TING p ^>5. Tidsskriftet S.M.S. nr. 6 1968 28 x 17,8 cm Dette blev det sidste nummer af objekttidsskriftet S.M.S., med bidrag af følgende kunst­nere: Ed Bereal, Dieter Roth, Betty Dodson, Ronaldo Ferri, Toby Mussman, Adrian Nutbeam, Claes Oldenburg, Mischa Petrow, Jean Reavey, Paul Steiner, Bernar Venet, John Giorno. Tidsskriftet ta' BOX 1969 Plastpose 35 x 25 cm med indhold. Første af i alt fire udgivelser af tidsskriftet, som var en fortsættelse af tidsskrif­ tet ta'. Hvert nummer består af en pose med indlæg af bidrag­ yderne. Det kan være skrift, billede eller genstande.