Langer, R. (2017) “Fra kulturformidling til kulturmødesteder. Social interaktion med kommunikationsnetvær”k, Biblioteksarbejde, (70), s. 13-27. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/bibarb/article/view/97748 (Set: 20januar2019).