Technical Report Biological and Chemical Engineering https://tidsskrift.dk/bce en-US <p>Reproduction permitted provided the source is explicitly acknowledged.</p> <p>The authors have all rights to the reports.</p> eng@au.dk (Lilian van der Bijl) eng@au.dk (Lilian van der Bijl) Thu, 19 Jan 2017 00:00:00 +0100 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Fra produktionsbaseret til arealbaseret emissionsberegning. Del 2: Emissionsfaktorer https://tidsskrift.dk/bce/article/view/25214 <p>Denne rapport er udarbejdet af Aarhus Universitet for Miljøstyrelsen, som har udbedt sig en videnskabelig vurdering af, om det er muligt at basere beregninger af emissioner af ammoniak og lugt på grundlag af produktionsarealer i stalde og gødningslagre i stedet for, som nu, på mængden af udskilt kvælstof fra husdyr i forbindelse med ansøgning af og kontrol med miljøgodkendelser.</p><p>Nærværende rapport behandler anden del af opgaven, hvori dokumenteres fastlæggelsen af nye arealrelaterede ammoniak- og lugtemissionsfaktorer for stald- og gødningslagre, omregning af gældende BAT-ammoniakemissionsgrænser til arealrelaterede emissionsgrænseværdier samt omregning af gældende generelle ammoniakreduktionskrav til reduktionskrav knyttet til produktionsarealer i stalde og gødningslagre.</p> Peter Kai, Anders Peter Adamsen Copyright (c) 2017 Peter Kai, Anders Peter Adamsen https://tidsskrift.dk/bce/article/view/25214 Thu, 19 Jan 2017 00:00:00 +0100