https://tidsskrift.dk/bce/issue/feed Technical Report Biological and Chemical Engineering 2020-01-22T14:32:03+01:00 Lilian van der Bijl eng@au.dk Open Journal Systems https://tidsskrift.dk/bce/article/view/25214 Fra produktionsbaseret til arealbaseret emissionsberegning. Del 2: Emissionsfaktorer 2020-01-22T14:32:03+01:00 Peter Kai peter.kai@eng.au.dk Anders Peter Adamsen apsa@eng.au.dk <p>Denne rapport er udarbejdet af Aarhus Universitet for Miljøstyrelsen, som har udbedt sig en videnskabelig vurdering af, om det er muligt at basere beregninger af emissioner af ammoniak og lugt på grundlag af produktionsarealer i stalde og gødningslagre i stedet for, som nu, på mængden af udskilt kvælstof fra husdyr i forbindelse med ansøgning af og kontrol med miljøgodkendelser.</p><p>Nærværende rapport behandler anden del af opgaven, hvori dokumenteres fastlæggelsen af nye arealrelaterede ammoniak- og lugtemissionsfaktorer for stald- og gødningslagre, omregning af gældende BAT-ammoniakemissionsgrænser til arealrelaterede emissionsgrænseværdier samt omregning af gældende generelle ammoniakreduktionskrav til reduktionskrav knyttet til produktionsarealer i stalde og gødningslagre.</p> 2017-01-19T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2017 Peter Kai, Anders Peter Adamsen