[1]
P. Ethelberg, “Nogle teoretiske overvejelser omkring anvendelsen af 14C-dateringer til datering af forhistoriske hustomter”, AIS, nr. 17, s. 11–26, feb. 2020.