Ethelberg, P. (2020) “Nogle teoretiske overvejelser omkring anvendelsen af 14C-dateringer til datering af forhistoriske hustomter”, Arkæologi i Slesvig-Archäologie in Schleswig, (17), s. 11–26. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118532 (Set: 18oktober2021).