Ethelberg, P. (2020). Nogle teoretiske overvejelser omkring anvendelsen af 14C-dateringer til datering af forhistoriske hustomter. Arkæologi I Slesvig-Archäologie in Schleswig, (17), 11–26. Hentet fra https://tidsskrift.dk/arkaeologi_i_Slesvig/article/view/118532