(1)
Kristensen, T. R. Grænser I Landskabet - Sten- Og Jorddiger. AIS 2021, 2020, 11-24.