[1]
Ethelberg, P. 2020. Nogle teoretiske overvejelser omkring anvendelsen af 14C-dateringer til datering af forhistoriske hustomter. Arkæologi i Slesvig-Archäologie in Schleswig. 17 (feb. 2020), 11–26.