Tilbage til artikeldetaljer Nogle teoretiske overvejelser omkring anvendelsen af 14C-dateringer til datering af forhistoriske hustomter Download Download PDF