Sørensen, D., B. Day, S. Minds, S. M. Christensen, J. Boniface, og M. M. Allermand. “Fagligt entreprenørskab I Erhvervsuddannelserne: En Kvalitativ Analyse Af Hvordan Undervisning Gennem entreprenørskab Kan påvirke Elevers læring, Motivation Og Lyst Til at Deltage I Uddannelse”. Arbejdspapirer, Københavns Professionshøjskole, nr. 1, december 2017, s. 1-108, doi:10.7146/arbejdspapirerkp.v0i1.120969.