Sørensen, D., Day, B., Minds, S., Christensen, S. M., Boniface, J. og Allermand, M. M. (2017) “Fagligt entreprenørskab i erhvervsuddannelserne: En kvalitativ analyse af hvordan undervisning gennem entreprenørskab kan påvirke elevers læring, motivation og lyst til at deltage i uddannelse”, Arbejdspapirer, Københavns Professionshøjskole, (1), s. 1–108. doi: 10.7146/arbejdspapirerkp.v0i1.120969.