Sørensen, D., Day, B., Minds, S., Christensen, S. M., Boniface, J., & Allermand, M. M. (2017). Fagligt entreprenørskab i erhvervsuddannelserne: En kvalitativ analyse af hvordan undervisning gennem entreprenørskab kan påvirke elevers læring, motivation og lyst til at deltage i uddannelse. Arbejdspapirer, Københavns Professionshøjskole, (1), 1–108. https://doi.org/10.7146/arbejdspapirerkp.v0i1.120969