Henriksen, Jeppe, og Carl Mathias Karlsson. Venøs Blodgasanalyse I Akutmodtagelsen. Dansk Tidsskrift for Akutmedicin 1, no. 1 (januar 18, 2018): 4-7. Set januar 20, 2019. https://tidsskrift.dk/akut/article/view/97249.