Hermansen, Sabina, og Tim Lindskou. Dansk Resume Af Originalartiklen Diagnosis and Mortality in Prehospital Emergency Patients Transported to Hospital: A Population-Based and Registry-Based Cohort Study. Dansk Tidsskrift for Akutmedicin 1, no. 1 (januar 18, 2018): 16-17. Set januar 20, 2019. https://tidsskrift.dk/akut/article/view/97237.