Iversen, Emil, Dan Petersen, Marie-Laure Jacobsson, og Anne Grethe Mølbak. Digital Dagsplan Giver øget Personaleoverblik Og Bedre Supervision. Dansk Tidsskrift for Akutmedicin 1, no. 2 (juni 13, 2018): 3-4. Set januar 16, 2019. https://tidsskrift.dk/akut/article/view/104844.