Hermansen, S., og T. Lindskou. Dansk Resume Af Originalartiklen Diagnosis and Mortality in Prehospital Emergency Patients Transported to Hospital: A Population-Based and Registry-Based Cohort Study. Dansk Tidsskrift for Akutmedicin, Bd. 1, nr. 1, Jan. 2018, s. 16-17, https://tidsskrift.dk/akut/article/view/97237.