[1]
N. Raaber, “Telemedicin i akut patientbehandling – fra 112 opkald til akutafdeling”, AKUT, bd. 1, nr. 1, s. 18–20, jan. 2018.