[1]
J. Henriksen og C. M. Karlsson, “Venøs blodgasanalyse i akutmodtagelsen”, AKUT, bd. 1, nr. 1, s. 4–7, feb. 2022.