[1]
J. Kirk og P. Nilsen, Flowkulturs betydning for sygeplejerskers brug af evidensbaseret viden, AKUT, bd. 1, nr. 1, s. 14-15, jan. 2018.