Borg, J. M. og Giebner, M. (2018) Kronisk nefropati og polyfarmaci – en potentiel livsfarlig situation, Dansk Tidsskrift for Akutmedicin, 1(1), s. 21-25. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/akut/article/view/97306 (Set: 20januar2019).