Raaber, N. (2018) Telemedicin i akut patientbehandling – fra 112 opkald til akutafdeling, Dansk Tidsskrift for Akutmedicin, 1(1), s. 18-20. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/akut/article/view/97255 (Set: 16januar2019).