Henriksen, J. og Karlsson, C. M. (2018) Venøs blodgasanalyse i akutmodtagelsen, Dansk Tidsskrift for Akutmedicin, 1(1), s. 4-7. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/akut/article/view/97249 (Set: 16januar2019).