Iversen, E., Petersen, D., Jacobsson, M.-L. og Mølbak, A. G. (2018) Digital dagsplan giver øget personaleoverblik og bedre supervision, Dansk Tidsskrift for Akutmedicin, 1(2), s. 3-4. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/akut/article/view/104844 (Set: 22januar2019).