På Dansk Tidsskrift for Akutmedicin, R. (2018) Redaktionen anbefaler/En stor tak til…, Dansk Tidsskrift for Akutmedicin, 1(1), s. 3. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/akut/article/view/103186 (Set: 20januar2019).