Hermansen, Sabina, og Tim Lindskou. 2018. Dansk Resume Af Originalartiklen Diagnosis and Mortality in Prehospital Emergency Patients Transported to Hospital: A Population-Based and Registry-Based Cohort Study. Dansk Tidsskrift for Akutmedicin 1 (1), 16-17. https://tidsskrift.dk/akut/article/view/97237.