Raaber, N. (2018). Telemedicin i akut patientbehandling – fra 112 opkald til akutafdeling. Dansk Tidsskrift for Akutmedicin, 1(1), 18-20. Hentet fra https://tidsskrift.dk/akut/article/view/97255