Henriksen, J., & Karlsson, C. M. (2018). Venøs blodgasanalyse i akutmodtagelsen. Dansk Tidsskrift for Akutmedicin, 1(1), 4-7. Hentet fra https://tidsskrift.dk/akut/article/view/97249