Hermansen, S., & Lindskou, T. (2018). Dansk resume af originalartiklen Diagnosis and mortality in prehospital emergency patients transported to hospital: a population-based and registry-based cohort study. Dansk Tidsskrift for Akutmedicin, 1(1), 16-17. Hentet fra https://tidsskrift.dk/akut/article/view/97237