Kirk, J., & Nilsen, P. (2018). Flowkulturs betydning for sygeplejerskers brug af evidensbaseret viden. Dansk Tidsskrift for Akutmedicin, 1(1), 14-15. Hentet fra https://tidsskrift.dk/akut/article/view/97105