Hallas, P., & Petersen, D. (2018). Brug af innovationsteknikken ”de seks hatte” i udvikling af en lokal, klinisk guideline. Dansk Tidsskrift for Akutmedicin, 1(1), 8-11. Hentet fra https://tidsskrift.dk/akut/article/view/96995