Skjærbæk, C., & Jakobsen, A. (2018). Tak til 2017, velkommen til 2018 - En akutmedicinsk Nytårshilsen. Dansk Tidsskrift for Akutmedicin, 1(1), 2. https://doi.org/10.7146/akut.v1i1.103184