Skjærbæk, C., & Jakobsen, A. (2018). Tak til 2017, velkommen til 2018 - En akutmedicinsk Nytårshilsen. Dansk Tidsskrift for Akutmedicin, 1(1), 2. Hentet fra https://tidsskrift.dk/akut/article/view/103184