(1)
Raaber, N. Telemedicin I Akut Patientbehandling – Fra 112 Opkald Til Akutafdeling. AKUT 2018, 1, 18-20.