(1)
Skjærbæk, C.; Jakobsen, A. Tak Til 2017, Velkommen Til 2018 - En Akutmedicinsk Nytårshilsen. AKUT 2018, 1, 2.