Dansk Tidsskrift for Akutmedicin


Hvorfor skal jeg indsende min artikel til Dansk Tidsskrift for Akutmedicin?

Formålet med tidsskriftet er vidensdeling på akutområde med ønske om at understøtte den faglige, kulturelle og organisatorisk udvikling på akutområdet. 

Som forsker, kliniker og projektleder er det vigtigt at dele vigtige fund internationalt. Vidensdeling lokalt/nationalt med de klinikere,
som arbejder med problemstillingen hver eneste dag, har dog også betydning for udbredelsen og anvendelsen af resultaterne. 

Vi opfordrer alle med gode projekter indenfor tidsskriftets fokusområder til at indsende en artikel til tidsskriftet.
Se eksempler på, hvilke artikeltyper der kunne henvende dig til dig nedenfor:

 • Fx. for veletablerede forskere:
  - Danske resumeer af originalartikler
  - Resume af afhandlinger (ph.d./doctor)
 • Fx. for mindre forskningsprojekter og kvalitetsprojekter
  - Statusartikler
  - Kvalitet og udvikling 
 • Fx. for kommende/nystartede forskere
  - Protokolartikler 
 • Fx. for klinikere
  - Kliniske retningslinjer
  - Case reports

 


 

Formålet med tidsskriftet er

 1. at være online open-access platform for vidensdeling på akutområdet
 2. at understøtte den faglige, kulturelle og organisatorisk udvikling på akutområdet

Målgruppen for tidsskriftet er sundhedsprofessionelle med interesse for akutområdet

Artikeltyper der modtages til vurdering

 • Ledere
 • Danske resumeer af originalartikler
 • Statusartikler
 • Kvalitet og udviklingsartikler
 • Resume af afhandlinger
 • Kliniske retningslinjer
 • Protokolartikler
 • Case reports

Manuskriptvejledning

Tidsskriftets manuskriptvejledning kan læses her

Emner der behandles i tidsskriftet

 • visitation, modtagelse, differentialdiagnostik, klinisk beslutningstagning, behandling
 • kommunikation, patienttilfredshed, patientsikkerhed
 • patientforløb, snitfalder, tværsektorielt og tværfagligt arbejde
 • kvalitet, implementering, organisering, udvikling
 • uddannelse og supervision

Organisation

Tidsskriftet er forankret under Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) og Fagligt Selskab for Akutsygepleje (DAENA). 

Der er udpeget en faglig følgegruppe (advisory board) med repræsentanter fra DASEM og DAENA samt faglige, akademiske og organisatoriske ledere. Gruppens medlemmer kan ses her.

Meddelelser

 

Call for abstract

 

Indsend dit bidrag til Årsmødet i Dansk Selskab for Akutmedicin. Årsmødet afholdes på Scandic Bygholm i Horsens 19.-20. april 2018.

Der modtages følgende bidrag

 • Konferenceabstracts
 • Klinisk retningslinje
 • Case report

Der er deadline for abstract submission 20. marts kl 12.00.

Alle udvalgte bidrag får mulighed for at præsentere på poster. De bedste abstracts udvælges til oral præsentation. Der er flotte præmier til bedste poster og bedste orale præsentation

 
Sendt: 2018-02-12
 

Første udgivelse

 
Så er første udgave af Dansk Tidsskrift for Akutmedicin tilgængeligt her på siden - find den under fanebladet nyeste  
Sendt: 2018-02-12
 

Manuskriptvejledning og brugermanual

 

Husk at læse vores manuskriptvejledning igennem samt brugermanual, der begge kan lede dig på rette vej når eks. submissionformularen 
er lidt uklar eller hvis du ikke er helt sikker på vores artikelformater.

 
Sendt: 2017-09-13
 
Flere meddelelser...